Om Transmogriffen

TRANSMOGRIFFENS FORMÅL OG METODE

Transmogriffen er et værested, hvor der er god tid til både personlige samtaler og fælles socialt samvær. Transmogriffens hovedformål er at tilbyde et hyggeligt og trygt rum for 18 til 35-årige, der føler sig ensomme, psykisk sårbare, eller blot savner et socialt frirum i hverdagen.

Transmogriffen er ikke et behandlingssted, men bygger på hjælp til selvhjælp. Gennem ung-til-ung kontakt forsøger vi at støtte vores brugere til at finde ressourcerne til selv at kunne tage hånd om de problemstillinger, de kunne have.

Man kan få individuelle samtaler, hvis man har brug for nogen at snakke med, eller man kan komme for det sociale, hvis man vil finde nogle nye venner eller træne sociale færdigheder i et trygt rum. Man kan dog også bare komme i TG for lørdagsaktiviteterne eller for at have et sted at hænge ud og spise billig aftensmad.

ORGANISATION

Transmogriffen er drevet af frivillige. Bestyrelsen består af en håndfuld frivillige, der udover deres vagter varetager drift og faciliterer nye initiativer. Bestyrelsen består af en forperson, en koordinator, en økonomiansvarlig og 2-4 menige bestyrelsesmedlemmer.

Alle større beslutninger bliver taget i fællesskab på et månedligt møde, som alle frivillige kan deltage i. Alle frivillige har derfor lige indflydelse i Transmogriffens udvikling, hvilket er en hjørnesten i Transmogriffens organisation og idégrundlag.

ØKONOMI

Transmogriffens økonomi er baseret på fondsøgning og tilskud fra Københavns Kommune.

HISTORIE

Transmogriffen åbnede 10. april 1996 på initiativ af personer fra Idé & Co. Projektbutikken og Ung på Linje som et projekt til forebyggelse af selvmord blandt unge. Socialministeriet støttede projektet økonomisk, og SR-bistand bidrog med sparring og supervision. Helt fra starten var tanken, at Transmogriffen skulle være et sted hvor unge mennesker kunne komme ind fra gaden og få et pusterum i tilværelsen – f.eks. i form af en fortrolig og uforpligtende samtale med en af de frivillige.

Sådan er det stadig, men i dag er der også mange unge, som besøger Transmogriffen igen og igen, og som på den måde bliver faste brugere. Transmogriffens virke er ikke længere fokuseret specifikt på forebyggelse af selvmord, men har til formål at støtte unge mellem 18 og 35 år, som har personlige udfordringer af enhver art eller blot savner et socialt frirum.