Om Transmogriffen

Transmogriffens formål og metode

Transmogriffens hovedformål er at støtte ensomme unge i aldersgruppen 18 til 35 år, men ud over ensomhed er mange af de unge brugere i dag psykisk sårbare eller har en eller flere diagnoser, som de er i behandling for. Vi oplever, at der blandt disse unge er et stigende behov for et sted som Transmogriffen, hvor der er god tid til både samtaler med den enkelte og socialt samvær i gruppen.

Arbejdet i Transmogriffen bygger på ung-til-ung kontakt og hjælp til selvhjælp-princippet – dvs. at tage udgangspunkt i den enkelte unges ressourcer og støtte vedkommende til selv at kunne tage hånd om sin problemstilling. Kontakt til brugerne foregår primært i Transmogriffens lokaler, dog kan der i særlige tilfælde være akut behov for telefonisk støtte.

Organisation

Transmogriffen er organisatorisk opbygget som enhver anden forening – dvs. med en formand, en bestyrelse og en årlig generalforsamling.

Bestyrelsen består af en håndfuld frivillige, der udover deres vagter varetager drift og faciliterer nye initiativer. Bestyrelsen består af en formand, en koordinator, en økonomiansvarlig og fire menige ledelsesmedlemmer.

Alle større beslutninger bliver taget i fællesskab på et månedligt VEM-møde, som alle frivillige deltager i. Alle frivillige har derfor lige meget indflydelse på Transmogriffens udvikling, hvilket er en hjørnesten i Transmogriffens organisation og idégrundlag.

Økonomi

Transmogriffens økonomi er baseret på fondsøgning og tilskud fra Københavns kommune.

Historie

Transmogriffen åbnede 10. april 1996 på initiativ af personer fra projektbutikken Idé & Co. og Ung på Linie, som et projekt til forebyggelse af selvmord blandt unge. Socialministeriet støttede projektet økonomisk, og SR-bistand bidrog med sparring og supervision.

Helt fra starten var tanken, at Transmogriffen skulle være et sted hvor unge mennesker kunne komme ind fra gaden og få et pusterum i tilværelsen – f.eks. i form af en fortrolig og uforpligtende samtale med en af medarbejderne.

Sådan er det stadig, men idag er der også mange unge som besøger Transmogriffen igen og igen, og som på den måde nærmest bliver ”faste brugere” – i hvert fald for en periode.

Transmogriffens virke er ikke længere fokuseret specifikt på forebyggelse af selvmord, men har til formål at støtte unge mellem 18 og 35 år, som har personlige problemer af den ene eller den anden art.