Ny i Transmogriffen?

Hvem bruger Transmogriffen?

Alle unge i alderen 18 til 35 år er velkomne i Transmogriffen.

Personerne der bruger Transmogriffen, kan have vidt forskellige grunde til det. Eksempelvis kommer nogle fordi de er psykisk sårbare og andre fordi de er ensomme.

Du er velkommen i Transmogriffen uanset om du opfatter dine problemer som værende lidt eller meget alvorlige, nye eller gamle.

Nogle bruger Transmogriffen som deres faste værested og kommer her flere gange om ugen i længere perioder. Andre kigger blot forbi en gang i mellem til en snak og socialt samvær.

En typisk aften i Transmogriffen

Når Transmogriffen åbner kl. 16:00, starter vi ofte med lidt løs snak i vores sofagruppe i stuen. Vi drikker måske en kop te eller kaffe og planlægger indkøb til aftensmaden. Vi gør meget ud af at hygge omkring madlavning og spisning, da dette er vores eneste faste aktivitet. Indkøb, madlavning og afrydning er vi alle fælles om, og det giver tit lejlighed til gode og uformelle snakke.

Efter aftensmaden fortsætter snakken i stuen. Nogle spiller kort, løser kryds og tværs eller læser blade. I Transmogriffen findes et krea-rum hvor der er plads og redskaber til kreativ udfoldelse.  Der er også mulighed for hjælp med lektier, jobansøgning eller andre ting. Du skal bare spørge.

Indimellem har vi temaaftener i Transmogriffen. Det kan f.eks. være film-aften, bordtennis-aften eller sushi-aften. Vi har også nogle gange folk ude at holde foredrag – f.eks. om ensomhed.

Når klokken nærmer sig 21:00 hjælpes vi ad med at rydde op og pakke sammen, så Transmogriffen ser pæn og ordentlig ud til næste dag.

Brugermøder i Transmogriffen

Transmogriffen er brugernes sted. Derfor holder vi brugermøde den første uge i hver måned. Her har man mulighed for at forslå aktiviteter til lørdagsvagter, få information fra eller give information til de frivillige, foreslå eventuelle indkøb eller bare snakke lidt om, hvordan det egentlig lige går i Transmogriffen. Hvis ikke man har så meget på hjerte til de pågældende emner for brugermødet, er man mere end velkommen til at komme lytte imens man hygger i sofaerne.

Hvornår der afholdes brugermøde fremgår af vagtplanen på forsiden.

De frivillige

De frivillige i Transmogriffen er helt almindelige unge mellem 20 og 35 år, som før de starter gennemgår et kursusforløb, der klæder dem på til arbejdet i Transmogriffen. De frivillige er altså ikke professionelle og tilbyder derfor ikke nogen former for terapi.

Alle frivillige har hver især to vagter om måneden. På vagtplanen på forsiden kan du se hvilke frivillige, der er på vagt i den kommende måned. Der er altid mindst to og maksimalt fire frivillige på vagt.

Hils på dem her!

Hvad kan du bruge Transmogriffen til?

I Transmogriffen har du mulighed for at tale fortroligt og uforpligtende med en frivillig. Du kan også bare hænge ud og nyde det sociale samvær med de frivillige og de andre brugere. Endelig kan du blive henvist til andre tilbud i eller uden for det etablerede system, som er relevante for din situation.

Du behøver ikke fortælle mere om dig selv end du har lyst til, og du må også gerne være anonym. Du kan altid bare komme forbi og se stedet, kigge i vores brochurer og mærke stemningen. Der er ingen forpligtelse i at henvende sig.

Oasen

I Transmogriffen har vi et lokale som vi kalder Oasen, hvor du har mulighed for at få en fortrolig samtale på tomandshånd med en frivillig.

Du kan altid spørge en hvilken som helst frivillig i Transmogriffen, om denne vil tage en fortrolig snak med dig i Oasen – en såkaldt ”oasesamtale”. Indholdet i oasesamtalen bestemmer du helt selv, og alle Transmogriffens frivillige har tavshedspligt. Dog deler de frivillige væsentlige informationer om brugerne af Transmogriffen med hinanden.

Regler
  • Rygning er kun tilladt udendørs.
  • Alle skal deltage aktivt i de praktiske gøremål i løbet af aftenen.
  • Man må ikke være påvirket af alkohol eller euforiserende midler mens man opholder sig i Transmogriffen
  • Hvis man ønsker at spise med, og ikke kan komme når Transmogriffen åbner, skal man ringe inden kl. 17 og meddele det til de frivillige på vagten.

Ydermere ønsker vi, at alle skal føle sig velkommen, hvorfor der ikke tolereres adfærd eller sprogbrug, som diskriminerer på baggrund af køn, seksuel orientering, hudfarve, national eller etnisk oprindelse, tro, handikap eller diagnoser. Vi beder derfor gæster om at være opmærksomme på egen adfærd og sprogbrug og behandle alle med respekt, hvilket også gælder i humor. Hvad man selv finder underholdende kan være diskriminerende eller stødende over for andre, og det er derfor vigtigt at lytte, hvis man får at vide af en anden, at ens opførsel er grænseoverskridende.

Optagelse og samtale

Vi har som udgangspunkt optag af friske frivillige to gange årligt, i marts og september. Optaget bliver annonceret på Facebook.

Relevante ansøgerer bliver inviteret til samtale, og her har du mulighed for at fortælle lidt mere om dig selv, ligesom vi vil fortælle mere om arbejdet i Transmogriffen.

Bliver man taget i betragtning som frivillig er der en følgevagt hvor du får mulighed for at få et førstehåndsindtryk af, hvordan en vagt i Transmogriffen kan forløbe.

Kursus

Alle friske frivillige skal deltage i en obligatorisk kursusweekend. Kurset afholdes som udgangspunkt i marts og oktober. Kurset indeholder undervisning i samtaleteknik – både ved oplæg af psykolog og medarbejdere og ved en række forskellige rollespil beregnet til at give et realistisk billede af arbejdet i Transmogriffen. Lørdag aften er der desuden middag og hygge.

Kontakt

Skriv til os på:
kontakt@transmogriffen.dk