Ny i Transmogriffen?

Hvem bruger Transmogriffen?

Alle unge i alderen 18 til 35 år er velkomne i Transmogriffen.

Folk kommer i Transmogriffen af vidt forskellige årsager. Der er folk, som føler sig ensomme eller savner et socialt fællesskab, som kommer i TG for at få nye venner. Der er folk, som på den ene eller anden måde er psykisk sårbare eller føler sig ekskluderet fra fællesskaber, som kommer i TG for at have et socialt frirum, hvor man kan slappe af og hygge sig, blive accepteret for den man er, og evt. have nogen at snakke med om de ting i livet, der kan være svære. Der er også folk, som bare kommer i Transmogriffen for at have et sted at hænge ud og spille nogle brætspil og få noget billig aftensmad.

Du er altså velkommen i Transmogriffen uanset om du har udfordringer i livet eller ej, og uanset om disse eventuelle udfordringer er store eller små, nye eller gamle.

Nogle bruger Transmogriffen som deres faste værested og kommer her flere gange om ugen i længere perioder. Andre kigger blot forbi en gang imellem til en snak og socialt samvær.

En typisk aften i Transmogriffen

Når Transmogriffen åbner kl. 16:00, starter vi ofte med lidt løs snak i vores sofaer i stuen. Vi drikker måske en kop te eller kaffe og planlægger indkøb til aftensmaden. Vi gør meget ud af at hygge omkring madlavning og spisning, da dette er vores eneste faste aktivitet. Indkøb, madlavning og oprydning er vi alle fælles om, og det giver tit lejlighed til gode og uformelle snakke.

Efter aftensmaden fortsætter snakken i stuen. Nogle spiller kort, løser kryds og tværs eller læser blade. I Transmogriffen findes et krea-rum hvor der er plads og redskaber til kreativ udfoldelse.  Der er også mulighed for hjælp med lektier, jobansøgning eller andre ting – du skal bare spørge.

Indimellem har vi temaaftener i Transmogriffen. Det kan f.eks. være film-aften, bordtennis-aften eller sushi-aften. Vi har også nogle gange folk ude at holde foredrag – f.eks. om ensomhed.

Når klokken nærmer sig kl. 21:00 hjælpes vi ad med at rydde op og pakke sammen, så Transmogriffen ser pæn og ordentlig ud til næste dag.

Brugermøder i Transmogriffen

Transmogriffen er brugernes sted. Derfor holder vi brugermøde hver måned. Her har man mulighed for at foreslå aktiviteter til lørdagsvagter, få information fra eller give information til de frivillige, foreslå eventuelle indkøb eller bare snakke lidt om, hvordan det går i Transmogriffen. Hvis ikke man har så meget på hjerte til de pågældende emner for brugermødet, er man mere end velkommen til at komme og lytte imens man hygger i sofaerne.

Hvornår der afholdes brugermøde fremgår af vagtplanen på forsiden.

De frivillige

De frivillige i Transmogriffen er helt almindelige unge mellem 20 og 35 år, som før de starter gennemgår et kursusforløb, der klæder dem på til arbejdet i Transmogriffen. De frivillige er dog ikke professionelle og tilbyder derfor ikke nogen former for terapi.

Alle frivillige har hver især to vagter om måneden. På vagtplanen på forsiden kan du se hvilke frivillige, der er på vagt i den kommende måned, og under fanen “Frivillige” kan du læse lidt om de enkelte frivillige. Der er altid mindst to og maksimalt fire frivillige på vagt.

Hvad kan du bruge Transmogriffen til?

I Transmogriffen har du mulighed for at tale fortroligt og uforpligtende med en frivillig. Du kan også bare hænge ud og nyde det sociale samvær med de frivillige og de andre brugere. Endelig kan du blive henvist til andre tilbud i eller uden for det etablerede system, som er relevante for din situation.

Du behøver ikke fortælle mere om dig selv end du har lyst til, og du må også gerne være anonym. Du kan altid bare komme forbi og se stedet, kigge i vores brochurer og mærke stemningen. Der er ingen forpligtelse i at henvende sig.

Oasen

I Transmogriffen har vi et lokale som vi kalder Oasen, hvor du har mulighed for at få en fortrolig samtale på tomandshånd med en frivillig.

Du kan altid spørge en hvilken som helst frivillig i Transmogriffen, om denne vil tage en fortrolig snak med dig i Oasen – en såkaldt ”oasesamtale”. Indholdet i oasesamtalen bestemmer du helt selv, og alle Transmogriffens frivillige har tavshedspligt. Dog deler de frivillige væsentlige informationer om brugerne af Transmogriffen med hinanden.

Regler
  • Rygning er kun tilladt udendørs.
  • Alle skal deltage aktivt i de praktiske gøremål i løbet af aftenen.
  • Man må ikke være påvirket af alkohol eller euforiserende stoffer mens man opholder sig i Transmogriffen.
  • Hvis man ønsker at spise med, og ikke kan komme når Transmogriffen åbner, skal man ringe inden kl. 17 og meddele det til de frivillige på vagten.

Ydermere ønsker vi, at alle skal føle sig velkommen, hvorfor der ikke tolereres adfærd eller sprogbrug, som diskriminerer på baggrund af køn, seksuel orientering, nationalitet, etnisk afstamning, race, religiøs, politisk eller anden overbevisning, ophav, civilstatus og sociale, fysiske og mentale udfordringer m.m. Vi beder derfor gæster om at være opmærksomme på egen adfærd og sprogbrug og behandle alle med respekt, hvilket også gælder i humor. Hvad man selv finder underholdende kan være diskriminerende eller stødende over for andre, og det er derfor vigtigt at lytte, hvis man får at vide af en anden, at ens opførsel er grænseoverskridende.

Optagelse og samtale

Vi har som udgangspunkt optag af friske frivillige to gange årligt, i marts og september. Optaget bliver annonceret på Facebook.

Relevante ansøgere bliver inviteret til samtale, og her har du mulighed for at fortælle lidt mere om dig selv, ligesom vi vil fortælle mere om arbejdet i Transmogriffen.

Bliver man optaget som frivillig vil man på de første måneders vagter være i følgeskab med to eller tre ikke-nye frivillige, så man på den måde får et fyldestgørende indtryk af, hvordan vagter i Transmogriffen kan forløbe – og ikke mindst en stille og rolig indkørsel som ny frivillig.

Kursus

Alle nye frivillige skal deltage i en obligatorisk kursusweekend. Kurset afholdes som udgangspunkt i marts og oktober. Kurset indeholder undervisning i samtaleteknik – både ved oplæg af psykolog og medarbejdere og ved en række forskellige rollespil beregnet til at give et realistisk billede af arbejdet i Transmogriffen. Lørdag aften er der desuden middag, hygge og fest.

Kontakt

Skriv til os på:
kontakt@transmogriffen.dk

Eller læs mere her